Lekcja 3

Powtórzmy: Ich heiße… Ich bin eine Pflegerin von Beruf. Ich wohne in… und lerne Deutsch.

Ich habe einen Mann/eine Frau. Ich bin verheiratet. – Mam męża/żonę. Jestem zamężna/żonaty.
Ich bin verheiratet mit Stefan. Jestem żon Stefana.
Sie ist mit einem Künstler verheiratet. Ona jest zona artysty.
Er hat sich verliebt (ich habe mich verliebt) – zakochałem się
Stefan und Maria haben sich verlobt  (verlobt sein) – Stefan i Maria się zaręczyli (być zaręczonym)
Sie heiraten im Mai – Oni biorą ślub w maju
Sie leben seit einem Jahr getrennt – Oni od roku mieszkają osobno

Pamiętajmy, że w Niemczech pary biorą ślub w tzw. im Standesamt (czyli Urzędzie Stanu Cywilnego), zaś następnie in der Kirche (czyli w kościele). Ceremonię poprzedza wieczór kawalerski lub panieński tzw. Polterabend, kiedy to para bawi się osobno z bliskimi i zgodnie z tradycją tłucze kubki i talerze (tu można sobie obejrzeć przykładowy filmik). Potłuczone Geschirr (czyli naczynia) mają przynieść szczęście tzw. Brautpaar (czyli młodej parze).

Reklamy

Welche Farbe steht mir heute am meisten?

1451415_10152145649854368_972520834_nDunkler? Heller? Wie besser?

Dunkel (ciemny) -> dunkler ->> am dunkelstenajciemniej (der, die, das dunkelste – najciemniej-szy, – sza, -sze)
Hell (jasny) -> heller ->> am hellsten najjaśniej (der, die, das hellste – najjaśniej-szy, -sza, -sze)

Welche Farbe steht mir heute?
To zdanie wcale nie tłumaczymy dosłownie! Jak wiadomo czasownik „stehen” oznacza – stać.
Tymczasem znaczy ono zupełnie co innego. Jaki kolor pasuje mi najbardziej?

Ich bin heute GELB vor Neid – po polsku powiedzielibyśmy: pozieleniałam z zazdrości

Er zeigt mir die gelbe Karte zeigen on pokazuje mi żółtą kartkę/on mnie ostrzega

Er sieht alles grau – on widzi wszystko w czarnych kolorach, jest pesymistą

der graue Altag – szara codzienność

die graue Eminenz – szara eminencja

die grauen Zellen – szare komórki

die graue Maus – nieciekawa, nudna osoba

Bei Nacht sind alle Katzen grau. – dosłownie: nocą wszystkie koty wydają się szare
der schwarze Markt czarny rynek

schwarz verdienenzarabiać na czarno

Czytaj dalej

Film

Lekcja 2

 

Ćwiczenia do dzisiejszej lekcji:

Spróbujmy przećwiczyć wymowę poszczególnych wyrazów

die Milch (mleko) – postarajmy się uzyskać jak najbardziej zmiękczone brzmienie głoski „ch”,
[MILH’]                     pamiętajmy o (chi, chi, chi)
sechs (sześć) w tym wypadku niemieckie “ch” przeczytamy jak polskie “k”
[ZEKS]
das Mädchen
(dziewczę) – zadbajmy o miękkie ch’ Czytaj dalej